На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022), Градска управа града Бора расписује двадесети јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

 

Подстицајна средства користе се за :

Куповину опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових производа, у укупном износу до 500.000 динара

Преузмите:

КОНКУРС ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ

ОБРАЗАЦ