На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022), Градска управа града Бора расписује двадесет трећи јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

 

ПРЕУЗЕТИ:

Конкурс: https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/09/Konkurs-za-subvencionisanje-troskova-veterinarskih-usluga-kontrole-varoe-ispitivanje-meda-i-proizvoda-od-meda-i-nabavke-lekova-i-prihrane-za-pcele-2023-1.pdf

Образац: https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/09/Obrazac-POGACE-ZA-PRIHRANU-PCELA-SECER-LEKOVI-I-PREPARATI-ZA-PCELE.docx