На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године („Сл.лист града Бора“ бр.8/2024), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2024.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 0608-101-1/2024 од 22.03.2024. године  дана 25.03.2024. године,

ГРАД БОР

 И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРАКСЕ У 2024. ГОДИНИ

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева оспособљавање за рад незапослених лице на одређеним пословима. Програм је намењен незапосленим лицима  са најмање средњим нивоом образовања без обзира на године старости и реализује се без заснивања радног односа.

Градска управа Бор у сарадњи са Националном службом за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) реализује програм до 12 месеци:

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање исплаћује:

– ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу од:

– 32.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,

– 34.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,

– 36.000,00 динара за лица са најмање седмим нивоом квалификација и/или 240 ЕСПБ

– врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

ПРЕУЗМИТЕ:

– ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2024. ГОДИНИ

Захтев за учешће у програму стручне праксе