На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2022. до 2023. године („Сл.лист града Бора“ бр.4/2022), измена Локалног акционог плана (Сл.лист града Бора бр.34/2022 и 3/2023),  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 0608-101-2/2023 од 20.02.2023. године  дана 21.02.2023. године,

ГРАД БОР

 И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРАКСE у 2023. години по ЛАПЗ Градске управе Бор