РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БОР

Комисија за процену штете и

потреба након елементарних

и других непогода

Број: 217-14/2023

Датум: 20.06.2023. године

Бор

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

 У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/2015), на основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу елементарне непогоде („Сл. гласник РС“, број 50/2023) и на основу Одлуке градоначелника града Бора о проглашењу ванредне ситуације на територији града Бора, број 217-13/2023-II-01 од 16.06.2023. године, Комисија за процену штете и потреба након елементарних и других непогода на територији града Бора, позива грађане града Бора који су претрпели штету од поплава током јуна месеца текуће године, да исту пријаве у периоду од 20.06.2023. године до  30.07.2023. године. Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице Градске управе града Бора, сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова, на прописаном обрасцу који се може преузети на писарници и на званичном сајту града Бора. Пријаве упућене након прописаног рока неће бити разматране од стране Комисије. За све додатне информације, грађани се могу обратити Градској управи града Бора, лично или на број телефона 030/423-255 локал 164 сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ