Јавни позив

за подношење захтева за субвенционисање вештачког осемењавања говеда и свиња

у 2024. години

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годину (,,Службени лист Града Бора“, број 9/2024), и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину, („Службени лист града Бора“ број 46/2023), Градска управа града Бора објављује

Позивају се сва регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, чиЈе Је седиште_ на територији Града Бора и чија се грла (говеда и свиње) узгајају на територији Града Бора, која су користила ветеринарске услуге по основу:
– вештачког осемењавања говеда од 01.07.2023. године (за грла за која нису остварили субвенцију у претходној години), да поднесу захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
– вештачког осемењавања свиња од О 1.10.2023. године, да поднесу захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање).
Захтеви се подносе у згради Градске управе града Бора преко писарнице од О 1.04.2024. до 06.12.2024. године.

ПРЕУЗЕТИ:

Јавни позив за субвенционисање вештачког осемењавања говеда и свиња

Образац захтева за субвенционисање вештачког осемењавања говеда

Образац захтева за субвенционисање вештачког осемењавања свиња