На основу Програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја за Град Бор за 2021 годину („Службени лист града Бора”, број 7/2021) и Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину, (”Службени лист града Бора“ број 59/2020), Градска управа града Бора расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ-ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ

ПРЕУЗМИТЕ:

Јавни позив за остваривање права за регрес за репродуктивни материјал-вештачко осемењавање

Захтев за субвенционисање вештачког осемењавања говеда