На основу члана 62.Статута града Бора („Службени лист града Бора“ број 3/19 ) и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 (,,Службени лист града Бора“ бр.16/22), Градско веће Града Бора на седници одржаној дана  07.06.2022.  године, донело је

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И  СТАМБЕНИХ  ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА

 

Рок за подношење пријава за Јавни конкурс је продужен  до 04. јула.2022. године.

Расписује се  Јавни конкурс  за учешће привредних субјеката  за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених  зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Бора (у даљем тексту: Јавни конкурс), који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Рок за подношење пријава је 28. јун. 2022.године.

ПРЕУЗМИТЕ:

Јавни конкурс

Прилог 1 - Пријавни образац,

Прилог 2 –Изјава подносиоца пријаве број 1

Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2

Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2

Прилог 4 - Критеријуми за оцену Пријаве.

ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА

Прелиминарна листа привредних субјеката -котлова на био масу

Прелиминарна листа привредних субјеката -котлова на гас

Прелиминарна листа привредних субјеката-Столарија

Прелиминарна листа привредних субјеката -Термоизолација зидова

Прелиминарна листа привредних субјеката-Цевна мрежа

Прелиминарна листа привредних субјеката -Термоизолација испод крова

Прелиминарна листа привредних субјеката -топлотне пумпе

ОДЛУКА О ИЗБОРУ - ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА - ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА