На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. Године („Сл.лист града Бора“ бр.8/2024), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2024.годину између Националне службе за запошљавање и Града Борa број 0608-101-1/2024 од 22.03.2024. године дана 25.03.2024. године,

ГРАД БОР

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2024. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ                                                                

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе који су на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Бор – град Бор, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова на којима се ангажују незапослена лица само под условом да лица укључена у програм јавних радова припадају следећим категоријама:

– лица без основног образовања;

– лица без завршене средње школе;

– лица старости 50 и више година;

– дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци;

– жене, посебно дугорочно незапослене жене;

– млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без завршене средње школе, као и млади без радног искуства;

– особе са инвалидитетом;

– Роми;

– корисници новчане социјалне помоћи;

– лица у статусу вишка запослених.

– млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама;

– жртве породичног насиља;

– жртве трговине људима;

– избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији;

– самохрани родитељи;

– супружници из породице у којој су оба супружника незапослена;

– родитељи деце са сметњама у развоју;

– становници  руралних подручја

– бивши извршиоци кривичних дела

ПРЕУЗМИТЕ:

– Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2024. години

Пријава за јавне радове