На основу члана 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр.36/06), члана 62. Статута града Бор („Службени лист града Бора бр.3/19) и  члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Бор („Службени лист општине Бор„ бр.10/17), Градско веће града Бора, на седници одржаној 18.августа 2022. године, расписује

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С
за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Бора за 2022. годину

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за изградњу или обнову цркава и верских објеката, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката, инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката за  у износу од  1.200.000,00 динара.

ЈАВНИ КОНКУРС

РЕШЕЊЕ

ОБРАЗАЦ-ПРИЈАВА

ОБРАЗАЦ-ИЗЈАВА

ОБРАЗАЦ-ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ПОВОДОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗАПИСНИК СА II СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ