На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бораза период од 2022. до 2023. године(„Сл.лист града Бора“ бр.4/2022), измена Локалног акционог плана (Сл.лист града Бора бр.34/2022 и 3/2023), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 0608-101-2/2023 од 20.02.2023. године дана 02.08.2023. године,

 

ГРАД БОР

расписује

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2023. ГОДИНИ

 

Преузмите:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2023. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА -ЛАПЗ 2023.ГОДИНЕ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА