На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2022. до 2023. године („Сл.лист града Бора“ бр.4/2022), измена Локалног акционог плана усвојених на седници Скупштине  града Бора  одржаној 23.09.2022.године,  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 0608-101-3/2022 од 22.02.2022. године  и Анекса 1 о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022.годину од 26.09.2022. године,  дана 27.09.2022. године,

ГРАД БОР И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ЈАВНИ КОНКУРС II

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2022. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС II ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2022. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДАII -ЛАПЗ 2022.ГОДИНЕ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА