Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-2063/2021 -03
Датум: 13.09.2021.
Немањина22-26
Београд

Град Бор
Градска управа Бор
ул. Моше Пијаде бр. З
19210Бор

Обавештавамо вас да је носилац пројекта „SERBIA ZlJIN COPPER” д.о.о. Бор, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса „SERBIA ZlJlN COPPER” д.о.о. Бор, на катастарским парцелама бр. 796/1, 800/3, 800/4, 4651 КО Бор 1, 4400/3, 4400/4, 4400/5, 4400/6, 4400/7, 4400/8, 4400/9, 4400/10, 4400/18, 4400/20, 4400/26, 4400/27, 4400/28, 4400/29, 4400/36, 4400/41, 4400/42, 4400/43, 4400/44, 4400/45, 4400/46, 4400/48, 4400/49, 4400/50, 4400/52, 4400/55, 4400/56, 4400/57, 4400/58, 4400/59, 4400/60, 4400/61, 4400/62, 4400/64, 4400/65, 4400/67, 4400/69, 4400/70, 4400/71, 4400/72, 4400/74, 4400/75, 4400/76, 4400/79, 4400/80, 4400/81, 4400/82, 4400/83, 4400/84, 4400/77, 4400/89, 4381, 4382, КО Бор 11, на територији града Бора.

Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, можете извршити у просторијама ваше управе, у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова , као и на службеном сајту Министарства, http://www.ekologiia.gov.rs/obavestenia/procena-uticajana-zivotnu-sredinu/ у року од 20 дана од дана пријема овог обавештења.

Планирано је да се дана 11.10.2021. године са почетком у 12 часова, одржи јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама ваше градске управе, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса у Републици Србији.

У вези са тим молимо вас да обезбедите присуство представника ваше управе најавној расправи, превасходно задужених за област заштите животне средине и просторно планирање, у заказаном термину, као и да нам писмено потврдите о могућности да се јавна расправа одржи у планираном термину, у просторијама ваше управе.

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ