ИЗВЕШТАЈ о спроведеном конкурсу са анализом квалитета подржаних пројеката по Конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката за оставривање јавног интереса у области културе на територији града Бора у 2020.години

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ о спроведеном конкурсу са анализом квалитета подржаних пројеката по Конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области културе на териотрији града Бора у 2020.години