– ИЗВЕШТАЈ о поднетим предлозима за измену и/или допуну одобрених годишњих програма са траженим износом средстава и одобреним програмима са износом одобрених средстава за реализацију годишњих програма спортских организација за период 12.7.-31.12.2023.године

ПРИЛОГ

ИЗВЕШТАЈ