ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДА БОРА

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Програма енергетске ефикасности града Бора (у даљем тексту: Нацрт програм) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту програм одржаће се од 8. јуна 2022. до 30. јуна 2022. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора-Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на адресу: zastita.zs@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту програма.

 

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта програма.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 30. јуна 2022. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта програма.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту zastita.zs@bor.rs,  најкасније до 28. јуна 2022. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта програма са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту програма одредило Градско веће града Бора.

 

Нацрт Програма енергетске ефикасности града Бора

Образложење Програма енергетске ефикасности града Бора

Образац и коментаре

Закључак о спровођењу јавне расправе за Програма енергетске ефикасности града Бора

Програм јавне расправе о Нацрту Програма енергетске ефикасности града Бора

 

ПРЕУЗЕТИ:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2022/06/Program-energetse-efikasnosti-grafa-Bora-1.doc

https://bor.rs/wp-content/uploads/2022/06/ОБРАЗАЦ.docx

Извештај о јавној расправи о Нацрту програма енергетске ефикасности