ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БОРА

ЗА 2023. ГОДИНУ

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 10. јуна 2023. до 26. јуна 2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за финансије и јавне набавке путем електронске поште на адресу: finansije@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за финансије и јавне набавке, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe’’.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 20. јуна 2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту finansije@bor.rs,  најкасније до 16. јуна 2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за финансије и јавне набавке ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину

Образложење Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину Образац за коментаре

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину

Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину

ПРЕУЗМИТЕ:

Јавни позив

Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Бора за 2023. годину

Образложење