ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА
УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Нацрту Одлуке о допуни одлуке о висини стопе пореза
на имовину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 24.10.2023. до 7.11.2023. године. Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу пореске администрације путем електронске поште на адресу: lpa@bor.rs
или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу пореске администрације, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe“.
Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 2.11.2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 11,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту lpa@bor.rs, најкасније до 31.10.2023. године. По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење пореске администрације ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

Прилози:

– Нацрт Одлуке о допуни одлуке о висини стопе пореза на имовину;
– Образац за коментаре
– Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о допуни одлуке о висини стопе пореза на имовину;
– Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о допуни одлуке о висини стопе пореза на имовину.

ПРЕУЗЕТИ:

– ЈАВНИ ПОЗИВ – Одлука о допуни oдлуке о висини стопе са прилозима

– Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту одлуке о допуни одлуке о висини стопе пореза на имовину за 2024.годину на територији града Бора