ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

          УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 20. октобра 2022. до 3. новембра 2022. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за финансије и јавне набавке путем електронске поште на адресу: finansije@bor.rs или на адресу Градска права града Бора – Одељењу за финансије и јавне набавке, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 28. октобра 2022. године у Бору, биоскоп ‘’Звезда’’, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту finansije@bor.rs,  најкасније до 26. октобра 2022. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за финансије и јавне набавке ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БОРА ЗА 2023. ГОДИНУ