ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА БОРА

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Локалног акционог плана за родну равноправност града Бора (у даљем тексту: Нацрт ЛАП-а) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту ЛАП-а одржаће се од 13. септембра 2021. до 27. септембра 2021. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора-Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на адресу: suzana.radovanovic@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту ЛАП-а.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта ЛАП-а.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 23. септембра 2021. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта ЛАП-а, уколико епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала о чему ће бити постављено обавештење на интернет презентацији www.bor.rs

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту suzana.radovanovic@bor.rs,  најкасније до 20. септембра 2021. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

ПРЕУЗИМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЛАП ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност града Бора