На основу члана 62. Статута града Бора (“Службени лист града Бора“, бр. 3/19) и члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породићних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (‘’Службени лист града Бора’’ бр. 34/21), Градско веће града Бора, на седници одржаној 30. новембра 2021. године, донело је

О Д Л У К У

о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

Градско веће града Бора упуђује јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

Рок за подношење пријава је 15. децембар. 2021.године.

 

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ - СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ИЗЈАВА

ИЗЈАВА -ОБРАЗАЦ 1

ИЗЈАВА ОБРАЗАЦ 2

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ИЗАБРАНИХ -ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ