ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализовању свих одобрених годишњих и посебних програма спортских организација за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Бору за 2022.годину

ПРЕУЗМИТЕ:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/07/za-2022-Godisnji-izvestaj-o-realizovanju-programa-sportskih-organizacija-za-2022.g..pdf