На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк.није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица.