На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 31.12.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода  евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк

2023-12-31 10:00:00 75.03
2023-12-31 16:00:00 52.01

Суспендоване честице PM2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2023-12-31 10:00:00 61.51
2023-12-31 16:00:00 36.35