На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 31.12.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк.jе евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
2022-12-31 10:00:00 95.89 37.93
2022-12-31 15:00:00 98.96 44.18