На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 31.12.2021.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица   на мерном месту Градски Парк.
021-12-31 08:00:00 61.86 51.56
2021-12-31 09:00:00 74.09 61.76
2021-12-31 10:00:00 118.98 100.16
2021-12-31 11:00:00 60.91 59.74