На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 31.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Брезоник у вредности од  352.46  ug.m-3.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парk

  ПМ 10 ПМ2,5
2020-12-31 08:00:00 60.84 55.79