На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 31.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана 2 мм:

Брезоник Г.Парк
31.8.2021 08:00 197.97 1211.35 228.59 59.5 31.46
31.8.2021 09:00 632.34 274.41 103.09 57.74 22.28
 
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парk.
2021-08-31 08:00:00 166.93 62.55
2021-08-31 09:00:00 97.37 25.62