На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концентрације сумпордиоксида на следећим мм:

Брезоник Градски парк Кривељ Институт
2020-08-30 08:00:00 592.15 347.38 53.47 129.81
2020-08-30 09:00:00 542.7 62.1 346.45 28.41
2020-08-30 15:00:00 11.08 1064.28 4.78 16.43
2020-08-30 20:00:00 15.91 1097.15 4.04 531.91

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  ПМ 10 на мерном месту Градски парк у 17:00 износила је 54,87 ug.m-3.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст