На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 31.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концентрације сумпордиоксида на следећим мм:

Брезоник Кривељ Градски парк Институт
2020-08-31 21:00:00 12.44 3.76 1304.17
2020-08-31 22:00:00 12.09 3.93 520.88 911.91

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица ПМ 10 и ПМ 2.5 на мерном месту Градски парк:

ПМ 10 ПМ 2.5
2020-08-31

08:00:00

109.75 35.21
2020-08-31

09:00:00

59.73 22.54
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст