На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 31.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk

7/31/2021 7:00 *58.87* 19.41
7/31/2021 8:00 *65.71* 25.24
7/31/2021 9:00 *64.97* 23.93