На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 31.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.

 

Институт

Градски парк

Брезоник

2021-03-31

03:00:00

533.56

   

2021-03-31

08:00:00

  560.48

435.81

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном  месту Градски Парк.

ПМ 10 ПМ 2.5

2021-03-31

07:00:00

90.42

31.97

2021-03-31

08:00:00

96.53

37.14

2021-03-31

09:00:00

96.12

32.93