На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 31.01.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода  евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2024-01-31 08:00:00 251.76
2024-01-31 09:00:00 156.64

Суспендоване честице PM2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано  је  прекорачење.

2024-01-31 08:00:00 54.93
2024-01-31 09:00:00 53.13
2024-01-31 10:00:00 33.05