На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 31.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима у граду:

Кривељ Г.Парк Брезоник Институт
2021-01-31 10:00:00 11.99 462.46 111.82 337.87

Tоком истог периода је евидентирано прекорачења концентрације суспендованих честица ПМ 10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

PM 10 PM 2.5

2021-01-31

00:00:00

46.03

39.84

2021-01-31

09:00:00

67.85

52.29

2021-01-31

10:00:00

78.66

54.07

2021-01-31

19:00:00

38.75

34.73

2021-01-31

22:00:00

41.25

39.88

2021-01-31

23:00:00

34.69

33.15