На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
2021-10-30 07:00:00 52.63 39.74
2021-10-30 08:00:00 61.15 44.82
2021-10-30 09:00:00 61.81 44.7
2021-10-30 10:00:00 73.91 48.58
2021-10-30 11:00:00 79.01 56.16
2021-10-30 12:00:00 65.19 45.22
2021-10-30 13:00:00 65.49 47.16
2021-10-30 14:00:00 76.13 42.8