На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 30.09.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица.

  Pm 10 PM2.5
2023-09-30 08:00:00 67.87 42.03