На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Г.Парк у 01:00 измерено је 756.86ug.m-3

 
Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парk.

2021-09-30 14:00:00 66.48 23.83
2021-09-30 15:00:00 54.96 23.55
2021-09-30 19:00:00 59.72 22.22