На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 30.08.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
*За мерно место Брезоник нема резултата од 4:00 сата 29.08. до 13:00 ч 30.08.2023.
*Мерно место Слатина нема резултата од 14:00ч 25.08..до 13:00 ч. 30.08.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица.