На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.07.2021. године у периоду  00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парк

7/30/2021 7:00 57.33