На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.6.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Институт у 00:00 и износи 738.7 ug.m-3
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПМ 10  на мерном месту Градски Парk.
2021-06-30 11:00:00 51.07 20.69
2021-06-30 12:00:00 46.09 20.48
2021-06-30 13:00:00 46.14 21.51
2021-06-30 14:00:00 40.43 18.28
2021-06-30 15:00:00 36.72 16.95
2021-06-30 16:00:00 51.26 20.06
2021-06-30 17:00:00 42.53 18.39
2021-06-30 18:00:00 54.49 20.46