На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59  часова није евидентирано прекорачење  сатних концентрација  сумпордиоксида
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација  суспендованих честица  на мерном  месту Градски Парк