На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица
  PM10 PM2,5
4/30/2023 6:00 240.13 42.06
4/30/2023 7:00 83.18 28.14