На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.04.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
pm10 pm2,5
4/30/2022 21:00 55.67 14.49