На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном
месту Градски Парк

ПМ 10 ПМ 2.5
4/30/2021 1:00 37.87 34.25
4/30/2021 9:00 67.45 35.32
4/30/2021 10:00 84.23 31.53
4/30/2021 13:00 51.7 15.43
4/30/2021 14:00 54.27 15.05
4/30/2021 16:00 55.56 14.56
4/30/2021 17:00 66.6 22.23
4/30/2021 18:00 53.33 24.27