На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.03.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине ПМ1.

  PM10 PM 2.5
2023-03-30 03:00:00 55.03 13.04
2023-03-30 05:00:00 62.2 11.78
2023-03-30 17:00:00 86.35 28.76