На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

INST. G.PARK
30.3.2022 07:00 18.54 28.97 16.5 901.46   128.51
30.3.2022 08:00 182.28 53.86 33.94 20.48 1057.8

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

PM10 PM2,5
30.3.2022 07:00 96.84  43.11
30.3.2022 08:00 176.67 79.8
30.3.2022 19:00 76.08    33.16