На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.

Градски парк
2021-03-30

13:00:00

914.54

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

 

ПМ 10

ПМ 2.5

2021-03-30

07:00:00

52.9

2021-03-30

08:00:00

67.47

25.96

2021-03-30

09:00:00

53.75

 

2021-03-30

11:00:00

84.17

 
2021-03-30

18:00:00

50.32