На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  30.01.2024. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
2024-01-30 10:00:00 155.75 37.4