На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 30.01.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
2022-01-30 17:00:00 86.88 16.64
2022-01-30 18:00:00 80.38 18.93
2022-01-30 19:00:00 86.67 21.8
2022-01-30 20:00:00 91.59 20.32
2022-01-30 21:00:00 58.43 15.66
2022-01-30 22:00:00 64.9 16.87
2022-01-30 23:00:00 54 14.24