На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 29.12.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2022-12-29 09:00:00    92.73
2022-12-29 10:00:00    57.87
2022-12-29 11:00:00    50.6
2022-12-29 13:00:00    55.39
2022-12-29 14:00:00    60.91
2022-12-29 15:00:00    70.51

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2022-12-29 09:00:00    51.22
2022-12-29 10:00:00    38.47
2022-12-29 11:00:00    32.72
2022-12-29 15:00:00    36.34
2022-12-29 16:00:00    32.65